Sněmovní tisk 866
Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Stav projednávání ke dni: 5. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 13. 5. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1142).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 866/2, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 13:27.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 866/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2020 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1202).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 297, dokument 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 7. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 26. schůze Senátu (od 12. 8. 2020) jako bod č. 1.

Další projednávání možné do 19. 8. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5303Jan Hrnčíř17527-26557.docx (14 KB)25. 5. 2020 v 09:47:43
5314Marian Jurečka17538-26583.docx (26 KB)26. 5. 2020 v 10:10:16
5315Marian Jurečka17539-26584.docx (28 KB)26. 5. 2020 v 10:11:30
5316Marian Jurečka17540-26585.docx (28 KB)26. 5. 2020 v 10:12:26
5317Marian Jurečka17541-26586.docx (25 KB)26. 5. 2020 v 10:13:13
5355Jan Hrnčíř17579-26637.docx (13 KB)26. 5. 2020 v 16:42:28
5362Dominik Feri17586-26647.doc (31 KB)26. 5. 2020 v 18:13:59
5450Jan Hrnčíř17674-26745.docx (13 KB)29. 5. 2020 v 10:32:37
5451Jan Hrnčíř17675-26746.docx (13 KB)29. 5. 2020 v 10:33:56
5453Lubomír Španěl17677-26748.docx (13 KB)29. 5. 2020 v 10:45:52
5457Dominik Feri17681-26755.doc (30 KB)29. 5. 2020 v 12:42:02
5544Tomáš Martínek17768-26871.docx (9 KB)4. 6. 2020 v 11:00:49
5560Věra Kovářová17784-26887.doc (97 KB)5. 6. 2020 v 11:08:51
5685Vojtěch Munzar17909-27044.docx (25 KB)14. 6. 2020 v 18:50:05
5686Vojtěch Munzar17910-27045.docx (24 KB)14. 6. 2020 v 18:51:18
5687Vojtěch Munzar17911-27047.docx (23 KB)14. 6. 2020 v 18:52:34
5688Vojtěch Munzar17912-27048.docx (628 KB)14. 6. 2020 v 18:53:18
5689Vojtěch Munzar17913-27049.docx (630 KB)14. 6. 2020 v 18:54:14
5691Vojtěch Munzar17915-27051.docx (25 KB)15. 6. 2020 v 10:47:44
5692Vojtěch Munzar17916-27052.docx (26 KB)15. 6. 2020 v 10:48:05
5698Václav Votava17922-27059.docx (24 KB)15. 6. 2020 v 14:33:31
5714Marian Jurečka17938-27081.docx (26 KB)16. 6. 2020 v 18:50:43
5719Tomáš Martínek17943-27089.docx (12 KB)16. 6. 2020 v 14:44:09
5720Věra Kovářová17944-27090.doc (99 KB)16. 6. 2020 v 18:22:26
5722Jan Skopeček17946-27094.doc (46 KB)16. 6. 2020 v 15:19:40
5723Jan Skopeček17947-27095.doc (45 KB)16. 6. 2020 v 15:19:40
5724Jan Skopeček17948-27096.doc (42 KB)16. 6. 2020 v 15:19:40
5727Stanislav Blaha17951-27098.docx (18 KB)16. 6. 2020 v 15:54:18
5728Stanislav Blaha17952-27099.docx (23 KB)16. 6. 2020 v 15:55:28


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu nemovitosti, daň z příjmů, nabytí vlastnictví, nemovitost

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)