Sněmovní tisk 859
Novela z. o uvádění do oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 859/0 dne 29. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Josef Čerňanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1250).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 166, usnesení č. 1250).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 118, dokument 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 261).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 300/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana rostlin, osivo, rozmnožování rostlin, sadba, šlechtění rostlin, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)