Sněmovní tisk 84
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 15. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 107).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 84/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 84/2, který byl rozeslán 31. 1. 2007 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 219).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 23, dokument 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 78).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 3. 2007 poslancům jako tisk 84/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 3. 2007 poslancům jako tisk 84/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 41, usnesení č. 271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 119/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací, Péče o zdraví, Severoatlantická aliance /NATO/, Služby zpravodajské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, NATO, ochrana údajů, služební tajemství

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)