Sněmovní tisk 799
Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 16. 4. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1183).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 77, usnesení č. 1183).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 72, dokument 72/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 5. 2009 a přijal usnesení č. 26 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 72/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 183/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)