Sněmovní tisk 759
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 5. 3. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1337).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 759/1, který byl rozeslán 9. 9. 2009 v 8:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 153, usnesení č. 1376).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 154, dokument 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 9. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 11. 2009 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2009 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 284).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 9. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 320/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament /EP/, Parlament České republiky, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, místní volby, odměňování, organizace voleb, parlamentní volby, regionální volby

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)