Sněmovní tisk 745
Novela z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 745/0 dne 22. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1582/15, PID KORNA35DYJ8E.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Adolf Beznoska a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1163).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 745/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 745/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 745/3, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 9:56.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 745/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1382).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 11. 2016.
  Zákon Senátem schválen 30. 11. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 452/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4422Adolf Beznoska09883-13561.docx (13 KB) / PDF (283 KB, 1 strana) 26. 5. 2016 v 12:56:12


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Informovanost

Deskriptory EUROVOCu: bankovní poplatek, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, EURIBOR, finanční transakce, platba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)