Sněmovní tisk 703
Novela veterinárního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 703/0 dne 16. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bohatec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1137).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 703/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 703/2, který byl rozeslán 9. 6. 2009 v 17:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 477, usnesení č. 1313).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 298/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Veterinářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, veterinární legislativa, vývozní omezení, zdraví zvířat, zvířecí kůže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)