Sněmovní tisk 689
Vládní návrh zákona o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 377, dokument 377/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 377/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 39).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 57/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Toxikománie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický průmysl, omamná látka, psychotropní látkaISP (příhlásit)