Sněmovní tisk 686
Vl.n.z. daňový řád - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 18. 12. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 43)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1186).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 686/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 12. 6. 2009 v 14:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 403, usnesení č. 1298).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 133, dokument 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 241).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 3. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 281/2009 Sb.Související tisk: 685 (Vládní návrh zákona daňový řád).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kontrola, Poplatky, Rozpočet, Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňový systém, vybírání daní

Navržené změny předpisů (216)ISP (příhlásit)