Sněmovní tisk 673
Vl.n.z.o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 9. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 2008 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 19. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1088).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 673/2, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1192).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 73, dokument 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 5. 2009 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 183).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 197/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, identifikační průkaz, osobní údaje

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)