Sněmovní tisk 643
Novela z. o silniční dopravě - EU

Stav projednávání ke dni: 4. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 13. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 907).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 17:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 643/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1154).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 22. 7. 2020) jako bod č. 25 (2. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020).

Další projednávání možné do 29. 7. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4394Vojtěch Munzar16618-25162.docx (205 KB)17. 2. 2020 v 08:19:16
4478Zuzana Ožanová16702-25303.docx (15 KB)3. 3. 2020 v 10:44:40
4485Jan Čižinský16709-25313.docx (19 KB)3. 3. 2020 v 14:48:09
4486Jan Čižinský16710-25314.docx (23 KB)3. 3. 2020 v 14:48:58
4487Jan Čižinský16711-25315.docx (52 KB)3. 3. 2020 v 14:49:33


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní právo, nákladní doprava, nákladní vozidlo, pravidla silničního provozu, silniční doprava

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)