Organizační výbor
Usnesení č. 236 (14. listopadu 2019)

Související sněmovní tisky

603 N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným

604 Novela z. o vnitrozemské plavbě

633 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

636 Rozpočet SFDI na rok 2020

639 Novela z. - trestní zákoník

641 Novela z. o úřednících územních samospráv. celků

642 Novela z. o Policii ČR

643 Novela z. o silniční dopravě

644 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

645 Novela z. - školský zákon

646 Novela z. - knihovní zákon

647 Dotační programy zemědělství pro rok 2020

648 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2018
ISP (příhlásit)