Sněmovní tisk 61
Novela z. o jednacim řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 31. 5. 2006. Návrh zákona rozeslán dne 1. 6. 2006 senátorům jako tisk 364/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka), Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 9. 2006 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 364/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 21. 9. 2006 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 364/2 (konstatuje).
  • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu projednal návrh dne 5. 10. 2006 a přijal usnesení č. 234 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 513).
  Návrh projednán dne 5. 10. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 532).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Kubera, Jehlička.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 17. 10. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 9. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2006 jako tisk 61/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: PaedDr. Jana Rybínová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2006 na 7. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 79, usnesení č. 132).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 12. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 1, dokument 1/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 12. 2006 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 1/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 625/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Budovy Parlamentu ČR, Parlament České republiky, Řád jednací - PS, Řád jednací - Senát

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)