Sněmovní tisk 595
Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595/0 dne 11. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 884).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 595/2, který byl rozeslán 24. 10. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 212, usnesení č. 936).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 351, dokument 351/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 351/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 38).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 457/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Majetek České republiky, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: právní spolupráce, princip subsidiarity, princip vzájemného uznávání, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)