Sněmovní tisk 519
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 519/0 dne 23. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 815).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 519/1, který byl rozeslán 19. 6. 2008 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 203, usnesení č. 826).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 446).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 298/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, správa věcí veřejných, správní celek, správní pravomoc, územní samospráva, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)