Sněmovní tisk 488
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 10. 4. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 743).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 488/2, který byl rozeslán 4. 6. 2008 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 837).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 271, dokument 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • S

  Návrh projednán dne 9. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 429).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 261/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)