Sněmovní tisk 48
Návrh zákona o oceňování majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 30. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 99).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 5. 2. 1997 na 8. schůzi vrácen k projednání výborům (usnesení č. 211).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 15. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 48/4, který byl rozeslán 16. 5. 1997 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 368).

Senát

 • PS

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/31, které bylo rozdáno jako tisk 1997/51/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/21, které bylo rozdáno jako tisk 1997/51/2 (schvaluje).
  Zákon doručen Senátu 26. 5. 1997 jako senátní tisk č. 97051.
  Zákon Senátem schválen 17. 6. 1997.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1997.

Zákon vyhlášen 10. 7. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 151/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny, Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, daň z majetku, daňový základ, vlastnictvíISP (příhlásit)