Sněmovní tisk 425
Novela z. o soudech, soudcích, přísedících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 425/0 dne 26. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 425/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 425/2, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 851).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 276, dokument 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Doc.JUDr. Petr Pithart).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 3. 7. 2008 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 276/2 (zaujímá stanovisko).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 444).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 314/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, laický soudce, pracovník v zahraničí, právnická profese, propuštění, soudce, státní zástupce

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)