Sněmovní tisk 393
Vl.n.z. o zajištění jakosti a bezpeč. lidských tkání a buněk - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 393/0 dne 18. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 666).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 393/2, který byl rozeslán 5. 6. 2008 v 16:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 846).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 290/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 438).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 296/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Věda, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bioetika, kmenová buňka, lékařství, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)