Sněmovní tisk 286
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 11. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Martin Tesařík (usnesení č. 463).
  Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 463).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 286/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 11:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 277, usnesení č. 660).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 206, dokument 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 119/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Převody vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, silniční síť, silniční stavby, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)