Sněmovní tisk 273
Vl.n.z. o vývozu a dovozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 21. 8. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Lhota a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 441).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 273/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 502).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 273/2, který byl rozeslán 28. 11. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 564).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 159, dokument 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 159/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 298).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 38/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Obchod zahraniční, Ochrana lidských práv, Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní politika, kruté a ponižující zacházení, mučení, trest smrti, vývozní omezení, vývozní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)