Sněmovní tisk 23
Návrh zákona o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 6. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 23/4, který byl rozeslán 18. 12. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 27. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 257).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/20, dokument 1997/20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/7 (doprovodné usnesení).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/11, které bylo rozdáno jako tisk 1997/20/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/6, které bylo rozdáno jako tisk 1997/20/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/16 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/15, které bylo rozdáno jako tisk 1997/20/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/56).
  Návrh projednán dne 20. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 1997/57).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 77/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: podnikové vedení, veřejné vlastnictví, veřejný majetek, založení společnosti, zrušení společnostiISP (příhlásit)