Sněmovní tisk 212
Vládní návrh zákona o prevenci havárií s chemickými látkami

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 1. 1999 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 125/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 353/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chemický výrobek, katastrofa způsobená člověkem, místní orgány státní správy, nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik, průmyslové ekologické riziko, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)