Usnesení PS č. 325

k vládnímu návrhu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení (8. června 1999)

Související sněmovní tisky

212 Vládní návrh zákona o prevenci havárií s chemickými látkami
ISP (příhlásit)