Sněmovní tisk 191
Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra a informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 13. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 292).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19., 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 191/5, který byl rozeslán 26. 10. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 479).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 128, dokument 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková), Výbor pro záležitosti Evropské unie (PhDr. Tomáš Grulich).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 128/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 128/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 241).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 379/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie /EU/, Policie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, migrace ve Společenství, migrační politika EU, občan EU, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)