Sněmovní tisk 190
Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 12. 4. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 278).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 190/3, který byl rozeslán 6. 6. 2007 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 99, usnesení č. 341).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 86/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 7. 2007 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 163).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 218/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)