Sněmovní tisk 190
Vládní návrh zákona o azylu a novela zákona o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 23. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 308).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 190/5, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 500).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 11. 1999 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 106/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 106/3 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 325/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Migrace

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, integrace přistěhovalců, politický azyl, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, UNHCR, uprchlíkISP (příhlásit)