Sněmovní tisk 111
Novela z. o pohonných hmotách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Martin Říman předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 12. 12. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2007 jako tisk 111/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 176).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/2 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 111/4, který byl rozeslán 14. 3. 2007 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 261).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 42, dokument 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 4. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2007 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 92).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 4. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 107/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva, Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Kultura, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Těžba a výroba, Věda, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: benzin, motorové palivo, prodej, statistika obchodu, zemní plyn

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)