Sněmovní tisk 755
Novela z. o hnojivech - EU

Stav projednávání ke dni: 9. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 13. 2. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 986).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 11. 5. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5405Josef Kott17629-26700.docx (16 KB)28. 5. 2020 v 08:29:24


Deskriptory EUROVOCu: ekologické zemědělství, orná půda, příprava půdy, zlepšování půdy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)