Organizační výbor
Usnesení č. 266 (20. února 2020)

Související sněmovní tisky

701 Novela z. o státní sociální podpoře

703 Novela z. o jednacím řádu PS

705 N.z., kterým se ruší z. o Veřejném ochránci práv

730 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

748 Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy

751 Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu

755 Novela z. o hnojivech

756 Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci

757 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

758 Novela z. o metrologii

759 Úml.zakládající Evropskou telekom.družicovou org.EUTELSAT

760 Sml. mezi ČR a Senegalem o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)