Sněmovní tisk 69
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 30. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0069.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2018 jako tisk 69/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 147/18, PID KORNAVLJPAJD.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 69/4.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/5 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi odročeno (usnesení č. 395).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 69/6, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 12:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 69/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 89, usnesení č. 537).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 69/10, který byl rozeslán 8. 11. 2019 v 10:43.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 69/11 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 808).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 176, dokument 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 2020 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 176/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 300).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 69/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 69/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 19, usnesení č. 957).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 118/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2119Jakub Michálek14343-21290.docx (20 KB) / PDF (342 KB, 5 stran) 29. 1. 2019 v 17:14:13


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, správní odpovědnost, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)