Sněmovní tisk 679
Novela z. o obalech - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).Deskriptory EUROVOCu: likvidace odpadních látek, obalová technika, obalový materiál, recyklace odpadu, recyklování, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)