Sněmovní tisk 679
Novela z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 323, dokument 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 2020 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 26).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 679/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 679/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 26, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 224 pod číslem 545/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5326Eva Fialová17550-26598.docx (28 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 26. 5. 2020 v 10:26:49
5626Ondřej Babka17850-26975.docx (23 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 10. 6. 2020 v 14:36:17
5643Ondřej Babka17867-26997.docx (25 KB) / PDF (498 KB, 8 stran) 11. 6. 2020 v 13:11:31
5665František Elfmark17889-27021.docx (9 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:14:59
5666František Elfmark17890-27022.docx (11 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:15:30
5667František Elfmark17891-27023.docx (10 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:00
5668František Elfmark17892-27024.docx (9 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:28
5669František Elfmark17893-27025.docx (10 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:16:53
5670František Elfmark17894-27026.docx (10 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:17:16
5671František Elfmark17895-27027.docx (10 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:17:38
5672František Elfmark17896-27028.docx (9 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:18:04
5673František Elfmark17897-27029.docx (10 KB) / PDF (314 KB, 4 strany) 11. 6. 2020 v 20:18:33
5712Josef Kott17936-27079.docx (46 KB) / PDF (534 KB, 17 stran) 16. 6. 2020 v 12:25:11
5713Eva Fialová17937-27080.docx (28 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 12:38:11
5747Ivan Adamec17971-27125.docx (17 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 08:33:28
5748Ivan Adamec17972-27126.docx (16 KB) / PDF (218 KB, 1 strana) 17. 6. 2020 v 08:36:40
5749Ivan Adamec17973-27127.docx (18 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 08:38:15
5756Marie Pěnčíková17980-27140.docx (31 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 09:42:39
5789Jan Čižinský18013-27214.docx (4 KB)
18013-27215.docx (20 KB) / PDF (232 KB, 2 strany)
 17. 6. 2020 v 11:35:59
5790Jan Čižinský18014-27216.docx (22 KB) / PDF (281 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:37:00
5813Martin Kolovratník18037-27239.docx (23 KB) / PDF (246 KB, 6 stran) 17. 6. 2020 v 15:21:05


Deskriptory EUROVOCu: likvidace odpadních látek, obalová technika, obalový materiál, recyklace odpadu, recyklování, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)