Sněmovní tisk 599
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 9. 2019 jako tisk 599/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Ing. Pavel Jelínek, PhD..

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 31. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 599/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 786).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 9. 2019 jako senátní tisk 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 10. 2019 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)