Sněmovní tisk 581
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 23. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 28. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 825). Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 875).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/2 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 23. 3. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5966Bohuslav Svoboda18190-27540.docx (46 KB)
18190-27541.docx (50 KB)
8. 7. 2020 v 18:29:52
6139Bohuslav Svoboda18363-27993.docx (46 KB)3. 9. 2020 v 15:57:03
6140Bohuslav Svoboda18364-27994.docx (50 KB)3. 9. 2020 v 15:57:57


Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, farmaceutický výrobek, farmacie, tržní intervence, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)