Sněmovní tisk 536
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Stav projednávání ke dni: 16. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 28. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0536.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 536/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: hlasovací lístek, hlasování, korespondenční hlasování, parlamentní volby, pracovník v zahraničí, prezidentské volby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)