Stanovisko k sněmovnímu tisku 0536

Novela z. o volbách do Parlamentu ČR
ISP (příhlásit)