Sněmovní tisk 532
Novela z. o ČNB - EU

Stav projednávání ke dni: 30. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 886).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 25. 3. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4432Tomáš Martínek16656-25229.docx (11 KB)21. 2. 2020 v 10:13:14
4433Tomáš Martínek16657-25230.docx (8 KB)21. 2. 2020 v 10:14:11
4439Vojtěch Munzar16663-25236.docx (245 KB)24. 2. 2020 v 15:18:26
4821Jan Skopeček17045-25813.doc (30 KB)7. 4. 2020 v 10:40:52
4822Jan Skopeček17046-25814.doc (31 KB)7. 4. 2020 v 10:40:55
4823Jan Skopeček17047-25815.doc (35 KB)7. 4. 2020 v 10:40:55
4824Jan Skopeček17048-25816.doc (36 KB)7. 4. 2020 v 10:40:55
5482Jan Hrnčíř17706-26789.docx (13 KB)2. 6. 2020 v 15:05:48
5485Mikuláš Ferjenčík17709-26793.docx (18 KB)2. 6. 2020 v 15:22:02
5487Mikuláš Ferjenčík17711-26795.docx (14 KB)2. 6. 2020 v 15:22:27
5517Tomáš Martínek17741-26835.docx (7 KB)2. 6. 2020 v 17:43:47
5518Tomáš Martínek17742-26836.docx (8 KB)2. 6. 2020 v 17:44:45
5520Tomáš Martínek17744-26838.docx (8 KB)2. 6. 2020 v 17:46:37
5551Mikuláš Ferjenčík17775-26878.docx (833 KB)4. 6. 2020 v 17:56:31


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropská centrální banka, finanční stabilita, finanční trh, kurzové korekce, měnová politika, spotřební úvěr, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)