Sněmovní tisk 49
Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/3, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 11:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 4. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 49/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 224).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 171/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
405Karel Rais12629-18352.docx (0 KB) 28. 2. 2018 v 14:56:57
406Karel Rais12630-18353.docx (49 KB) / PDF (358 KB, 4 strany) 28. 2. 2018 v 17:09:37
407Karel Rais12631-18354.docx (49 KB) / PDF (358 KB, 4 strany) 28. 2. 2018 v 17:26:28
555Pavel Juříček12779-18674.doc (26 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 10. 4. 2018 v 13:54:09


Související tisk: 48 (Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění).

Deskriptory EUROVOCu: distributor, obchodní zprostředkovatel, pojištění, pojistná smlouva, pojistné plnění, pojišťovna, profese v pojišťovnictví

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)