Sněmovní tisk 480
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2019 jako tisk 480/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 480/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 781).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 14. 5. 2019 jako senátní tisk 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 6. 2019 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)