Sněmovní tisk 367
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Stav projednávání ke dni: 23. ledna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 8. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 529).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 795).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 159/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2019 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 281).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 367/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 367/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 870).Deskriptory EUROVOCu: regionální politika EU, regionální pomoc, regionální rozvoj, strukturální fondy, vláda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)