Sněmovní tisk 339
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

Stav projednávání ke dni: 27. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2018 jako tisk 339/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)