Sněmovní tisk 247
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 25. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 25. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 25. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0247.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2018 jako tisk 247/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 572).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 247/6, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:51.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 247/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 863).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 183/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 247/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 247/9.

Další projednávání možné od 14. 2. 2020 14:42.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2066Patrik Nacher14290-21202.doc (107 KB)22. 1. 2019 v 15:56:02
2570Patrik Nacher14794-22030.doc (79 KB)8. 4. 2019 v 11:14:13
2732Jakub Janda14956-22259.docx (39 KB)26. 4. 2019 v 13:21:39
2915Jan Kubík15139-22564.docx (16 KB)30. 5. 2019 v 15:37:26
3025Petr Dolínek15249-22765.docx (18 KB)20. 6. 2019 v 13:52:01
3730Patrik Nacher15954-24082.doc (88 KB)22. 11. 2019 v 09:36:17
3775Jan Kubík15999-24143.docx (16 KB)26. 11. 2019 v 12:29:51
3944Ondřej Profant16168-24363.docx (8 KB)29. 11. 2019 v 09:27:43


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, profesní příprava, živnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)