Usnesení PS č. 964

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 247/8/ – vrácenému Senátem (4. března 2020)
ISP (příhlásit)