Sněmovní tisk 233
Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 10. 7. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Bc. Daniel Pawlas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2018 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 379).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 233/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 233/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 125, usnesení č. 553).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 7. 2018 jako senátní tisk 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2018 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 311/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 519).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 3. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 8. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 42/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Lotyšsko, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)