Sněmovní tisk 155
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 27. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 4. 2018 jako tisk 155/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Zpravodajem určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D..

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 155/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, řízení cenISP (příhlásit)