Sněmovní tisk 1194
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: informační politika, ochrana soukromí, osobní údaje, právo na informace, právo na opakované použití informací, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, výsledky výzkumu, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí1194/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím1194/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)1194/0
425/2016rušíNařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data1194/0
184/2018rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data1194/0


ISP (příhlásit)