Sněmovní tisk 1109
N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: Pikal V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1109/0 dne 9. 12. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1109.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2020. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2021 jako tisk 1109/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1596/20, PID ALBSBWB9DEXT.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: soutěž, soutěžní řízení, správní dohled, správní kontrola, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1109/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1109/0
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže1109/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1109/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů1109/0
194/2010novelizujeZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů1109/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě1109/0
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek1109/0


ISP (příhlásit)