Sněmovní tisk 1081
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1081/0 dne 9. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 79).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 12. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1344).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 11. 2020 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 11. 2020 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 2/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 49).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 203 pod číslem 495/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6740Ivana Nevludová18964-28955.docx (15 KB) / PDF (400 KB, 3 strany) 12. 11. 2020 v 10:23:29
6741Leo Luzar18965-28956.docx (16 KB) / PDF (262 KB, 2 strany) 12. 11. 2020 v 11:02:59
6743Marek Benda18967-28961.docx (14 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 12. 11. 2020 v 11:50:40


Deskriptory EUROVOCu: připuštění ke zkoušce, student, vysokoškolské vzdělání, vysvědčení, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)