Usnesení PS č. 1344

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1081/ - zkrácené jednání (12. listopadu 2020)

Související sněmovní tisky

1081 Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)