Sněmovní tisk 981
Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek - EU

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 26. 8. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Martínek a navrhl Volební výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální politika, audiovizuální produkce, audiovizuální technika, nahrávka, rozhlasové vysílání, televize, videodisk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)